Douane2018-10-02T12:29:29+00:00

Indien u problemen heeft ondervonden met een inbeslag genomen pakket, een onvolledige of niet aanwezige inhoud van uw lucht-en zeevrachtvracht pakket, dan kunt u te allen tijde hierover een klachtenbrief sturen (Gelieve met een kopie van uw ID-kaart of paspoort) naar de douane onder vermelding van uw personalia en het pakketnummer (welke op de doos staat).

Het adres is:
Douane West
T.a.v. afdeling klachtbehandeling
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Hier zal een onafhankelijk team uw klacht in behandeling nemen en u hierover informeren

Het klachtenformulier kunt u ook hier downloaden.

douane-rand